Warunki zakupów

Zamówienia

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Zamawiającego pełnych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, dokładnego adresu (wraz z kodem pocztowym) pod który towar ma zostać dostarczony, oraz numeru telefonu stacjonarnego w miejscu zamieszkania. W przypadku braku telefonu stacjonarnego dopuszcza się podanie numeru telefonu komórkowego.

2. Dane osobowe uzyskane podczas przyjmowania zamówienia wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych z przetwarzaniem i realizacją zamówienia i wystawienia faktury VAT. Numery telefonu zamawiającego zostają udostępnione tylko kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu umożliwienia kontaktu z Klientem w sytuacji trudności z dostarczeniem przesyłki.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w czasie dłuższym niż 72 godz. od jego złożenia, zamówienie zostanie wstrzymane.

5. Administratorem danych jest PPH „POLASZEK” Jadwiga Polaszek (w skrócie POLASZEK), z siedzibą ul. Kolejowa 1a, 55-095 Długołęka. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania obsługa wiadomości może być utrudniona lub niemożliwa.

 

Termin realizacji

1. Termin realizacji zależy od aktualnych zasobów magazynowych firmy i wynosi od 2 do 14 dni, o ile podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy sprzedającym a Kupującym.

 

Koszty wysyłki

1. Koszt przesyłki na terenie całej Polski wynosi 100 zł-200 zł za jedną paczkę i jest doliczany do ceny sejfu.

 

Wysyłka i odbiór przesyłki

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej i obejmuje dostarczenie paczki pod adres wskazany w zamówieniu, oraz jej rozładunek. Dostawa nie obejmuje instalacji urządzenia.

2. Kupujący jest każdorazowo informowany o przybliżonej dacie nadania przesyłki przed jej wysyłką, oraz bezpośrednio po jej nadaniu lub najpóĄniej przed południem dnia następnego.

3. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru powstałych podczas transportu, muszą zostać one opisane w stosownym protokole (będącym w posiadaniu doręczyciela) w obecności doręczyciela. Wszelkie zastrzeżenia tego rodzaju zgłaszane w terminie póĄniejszym, nie muszą być przez producenta uwzględniane.

 

Zamówienia niestandardowe

1. W przypadku zamówień niestandardowych (towary nie znajdujące się w podstawowej ofercie firmy) sprzedający pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia.

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów transportu wraz ze zmianą niezbędnych gabarytów i wagi paczki.

3. Nie przewiduje się możliwości zwrotu niestandardowych towarów bez podania przyczyny.

 

Forma płatności

1. Gotówka przy odbiorze przesyłki.

2. Przelewem na konto producenta. W tej opcji przesyłka zostaje wysłana po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmy.

 

Gwarancja

1. Producent udziela 12 miesięcy gwarancji na sprzedawane przez siebie wyroby.

2. Gwarancja obejmuje wszelkie usterki powstałe na skutek wadliwego wykonania konstrukcyjnego(wliczając nietrwałość powłoki lakierniczej) o ile nie zostały one spowodowane przez Klienta w trakcie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji.

3. Gwarancja obejmuje terytorium zasięgu ochrony gwarancyjnej unii europejskiej. Gwarancja nie wyłącza , nie ogranicza z umową zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dziennik Ustaw z 2014r., poz. 87)

 

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z doręczycielem protokołu reklamacyjnego.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące wadliwego produktu powinny być niezwłocznie zgłoszone pocztą elektroniczną.

3. W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego produktu, towar zostaje wymieniony na nowy wolny od wad lub w przypadku braku takowego zaoferowany zostaje inny o podobnych cechach lub zwrócone zostają pieniądze.

4. Do odesłanego towaru należy dołączyć kopie dokumentu zakupu towaru.

5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji

 

Rabaty i zniżki

1. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: POLASZEK z siedzibą ul. Kolejowa 1a, 55-095 Długołęka. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

9. Zwracane Towary należy odesłać na adres: POLASZEK z siedzibą ul. Kolejowa 1a, 55-095 Długołęka.

10. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadkudostarczania Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.